Информационен център за обучаеми

Редовно обучениеЗадочно обучениеМорски летен лагерДържавни изпити и защита на дипломни работиКодове
Факултет Навигационен Факултет Инженерен
графици зимен семестър летен семестър зимен семестър летен семестър
разпределение -семестър/
сесия/
ваканция
2016/2017
pdf-icon-s pdf-icon-s pdf-icon-s pdf-icon-s
семестриални изпити  pdf-icon-s  pdf-icon-s
поправителни
семестриални
изпити
 pdf-icon-s
графици зимен семестър летен семестър
Очни занятия – бакалаври 27/08/2016 – 11/09/2016 14/01-29/01/2017
Очни занятия – магистри 27/08/2016 – 11/09/2016 14/01-29/01/2017
изпитна сесия – бакалаври pdf-icon-s pdf-icon-s
изпитна сесия – магистри pdf-icon-s pdf-icon-s
Смяни Смяна 1 – от ….. до ….. Смяна 2 – от ….. до …… Смяна 3 – от ….. до …..
класни отделения

Очаквайте информация.

График за  Държавни изпити през 2017 г. pdf-icon-s

Кодове на преподаватели

Кодове на дисциплини

Номериране на класни отделения

 

Кодове на зали, включени в комлекс на зала 13

4000 ЗАЛА ВАПЦАРОВ
4220 УЧЕБНА РАБОТИЛНИЦА
4230 СИМУЛАТОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЧНИ ТОВАРИ и GMDSS
4231 СИМУЛАТОР ЗА БОРБА С ПОЖАРИ
42321 Корабен СИМУЛАТОР Клас “А” – 360°
42322 Корабен СИМУЛАТОР Клас “А” – 360° с интегрирана система за динамично позициониране
42323 СИМУЛАТОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХЕЛИКОПТЕР
42331 ЗАЛА ЗА БРИФИНГ
42332 Корабен СИМУЛАТОР КЛАС “B” – 4 БРОЯ
42333 Корабен СИМУЛАТОР КЛАС “А” – 360°
4234 ГЛАВЕН ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР