Информационен център за обучаеми

Редовно обучениеЗадочно обучениеМорски летен лагерДържавни изпити и защита на дипломни работиКодове
Факултет „Навигационен” Факултет „Инженерен”
Графици Зимен семестър Летен семестър Зимен семестър Летен семестър
Разпределение -семестър/
сесия/
ваканция
2016/2017
pdf-icon-s pdf-icon-s pdf-icon-s pdf-icon-s
Семестриални изпити pdf-icon-s pdf-icon-s
Поправителни
семестриални
изпити
 pdf-icon-s
Графици Зимен семестър Летен семестър
Очни занятия – бакалаври 27/08/2016 – 11/09/2016 14/01-29/01/2017
Очни занятия – магистри 27/08/2016 – 11/09/2016 14/01-29/01/2017
Изпитна сесия – бакалаври pdf-icon-s pdf-icon-s
Изпитна сесия – магистри pdf-icon-s pdf-icon-s
Смени Смяна 1 – от ….. до ….. Смяна 2 – от ….. до …… Смяна 3 – от ….. до …..
Класни отделения

Очаквайте информация.

График за  държавни изпити през 2017 г. pdf-icon-s

Кодове на преподаватели

Кодове на дисциплини

Номериране на класни отделения

 

Кодове на зали, включени в комплекс на зала 13

4000 Зала „Вапцаров”
4220 Учебна работилница
4230 Симулатор за управление на течни товари и  GMDSS
4231 Симулатор за борба с пожари
42321 Корабен симулатор клас А – 360°
42322 Корабен симулатор клас А – 360° с интегрирана система за динамично позициониране
42323 Симулатор за управление на хеликоптер
42331 Зала за брифинг
42332 Корабен симулатор клас B – 4 броя
42333 Корабен симулатор клас А – 360°
4234 Главен оперативен център