Класиране за общежитие

КЛАСИРАНЕ НА СТУДЕНТИ ПЪРВОКУРСНИЦИ ЗА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ПРЕЗ 2015/16год.

 Класиралите се студенти ще бъдат настанени на 20, 21 и 24 август.
Резервите се настаняват на 27 и 28 август при наличие на свободни места
Не явилите се губят място и се настаняват след 31.08.2015г. при наличие на свободни места
За контакт: GSM-0884-730-987 0884-14-34-94 /от 08.00 до 16.00/

име, презиме, фамилия
корпус № 6 - 63 места
1.Петър Иванов Петров
2.Павел Бончев Панов
3.Михаела Тодорова Тодорова
4.Калина Бисерова Станкова
5.Даяна Илиева Малакчиева
6.Георги Антонов Кърджев
7.Велизар Десиславов Чакъров
8.Валентин Даниелов Димитров
9.Борис Владимиров Тракийски
10. Божидар Янчев Янчев
11. Славена Стефанова Петрова
12. Сами Ванев Миланов
13. Христофор Маринов Роев
14. Петя Добрева Вичева
15. Никола Антонов Ангелов
16. Вирджиния Миленова Веселинова
17. Антон Мирославов Добрев
18. Александър Георгиев Александров
19. Димо Красимиров Кръстев
20. Нели Пламенова Георгиева
21. Ивайло Милчев Димитров
22. Теодор Митков Атанасов
23. Георги Пламенов Георгиев
24. Йордан Стефанов Цонев
25. Петър Стефанов Паскалев
26. Димитър Динков Динев
27. Николета Георгиева Атанасова
28. Никола Добрев Добрев
29. Марин Стефанов Маринов
30. Моника Бойкова Бойчева
31. Младена Юлиянова Първанова
32. Георги Руменов Гочев
33. Тодор Стоянов Георгиев
34. Диляна Милчева Димитрова
35. Антон Ганчев Андонов
36. Елица Запрянова Господинова
37. Божидар Николаев Боянов
38. Сезер Кадир Назиф
39. Диян Момчилов Николов
40. Ради Атанасов Радев
41. Атанас Христов Христов
42. Димитър Кирилов Траев
43. Илиян Николаев Иванов
44. Михаела Иванова Касърова
45. Димо Дичков Димитров
46. Константин Михайлов Воденичаров
47. Йорданка Диянова Йорданова
48. Жулиета Димитрова Стайкова
49. Михаела Златозарова Дачева
50. Атанас Милков Ганев
51. Денислава Миткова Алексиева
52. Славена Красимирова Куртева
53. Лилия Яворова Андреева
54. Стефан Димитров Митев
55. Георги Радославов Бочев
56. Габриела Добромирова Ганчева
57. Антон Ивов Ангелов
58. Николай Калинов Петров
59. Викторио Милков Ачев
60. Мирела Венциславова Илиева
61. Глория Стефанова Димитрова
62. Преслава Николаева Цветанова
63. Димитър Данчев Димитров
корпус № 8 - 23 места
64. Цветелин Ценков Генадиев
65. Христофор Стефанов Атанасов
66. Даниел Емилов Савов
67. Наско Стефанов Петков
68. Симеон Анатолиев Красимиров
69.Кристиян Атанасов Атанасов
70. Жулиен Динев Кючуков
71. Бонка Димитрова Георгиева
72. Стефан Анатолиев Найденов
73. Калина Красимирова Вакова
74. Борис Стефанов Петков
75. Васил Василев Чифликов
76. Ивелин Димов Анастасов
77. Щилян Иванов Михайлов
78. Георги Даниелов Господинов
79. Веселин Николаев Велков
80. Галин Славов Паунов
81. Димитър Илков Александров
82. Георги Емилов Петров
83. Ванеса Иванова Василева
84. Йоанна Красимирова Андонова
85. Веселин Тодоров Христов
86. Васил Мариянов Ангелов
Р Е З Е Р В И
87. Даниел Светославов Йорданов
88. Светослав Георгиев Димитров
89. Калоян Пламенов Тошев
90. Пламен Радославов Минчев
91. Георги Валентинов Ангелов
92. Десислава Пламенова Петрова
93. Кристиян Пламенов Атанасов
94. Павлин Даниелов Маринов
95. Павел Вениславов Филипов
96. Владимир Любомиров Стефанов
97. Александър Сашков Пейков
98. Борис Николаев Севев
99. Илия Димитров Петров
100.Ивелин Красимиров Танушев
101.Витан Радев Радев
102.Кателия Павлов Кателиев
103.Мирослава Росенова Петрова
104.Ивайло Валентинов Йорданов
105.Ивелин Красимиров Кънев
106.Живко Петев Иванов
107.Иван Иванов Иванов
108.Мартин Диянов Русев
109.Вангел Алексиев Трифонов
110.Лъчезар Ангелов Иванов
111.Никола Димитров Димитров
112.Петър Стоянов Маринов
113.Атанас Стефков Атанасов
114.Теодора Димитрова Димитрова
115.Петя Младенова Младенова
116.Васил Валериев Иванов
117.Борислав Димитров Великов
118.Джелил Мехмед Джелил
119.Мартин Живков Панков
120.Даниел Златков Комитов
121.Ставри Янков Николов
122.Георги Александров Трифонов
123.Димитър Иванов Митов
124.Диян Йорданов Тодоров
125.Виктор Светославов Койчев
126.Борислав Полянов Бетов
127.Росен Петров Колев
128.Никола Иванов Кинджаков
129.Ивайло Станчев Маринов
130.Али Беян Чакър
131.Кристиян Радославов Ламбев
132.Живко Димчев Илиев
133.Кристиян Красимиров Арсенов
134.Азиз Кюрселов Исмаил
135.Стилиян Тихомиров Петров
136.Атанас Лъчезар Николов
137.Неделина Йорданова Дормушева
138.Николай Георгиев Николаев
139.Галин Илиев Георгиев
140.Искрен Бойков Танков
141.Християн Павлинов Пейчев
142.Боян Тодоров Тодоров
143.Яни Веселинов Тенев
144.Галин Иванов Желев
145.Тони Веселинова Руменова
146.Филип Йорданов Янков
147.Александър Росенов Апостолов
148.Пейчо Минков Костадинов
149.Кристиян Кирилов Колев
150.Богдан Венциславов Калапаш
151.Петър Симеонов Петров
152.Денислав Руменов Савов
153.Йордан Георгиев Бошнаков
154.Димитър Стоянов Ангелов
155.Йордан Николаев Данев
156.Веселин Веселинов Антонов
157.Венелин Галинов Бойчев
158.Христо Димитров Колев
159.Габриела Минчева Бабанкова